dinsdag 9 augustus 2016

De Grote Putting - vogelbroed- en rustgebied - Hengstdijk

.
 
 
 
 
De Grote Putting is een van de weinige echte oudlandgebieden die Zeeland nog kent. Het gebied is gelegen in de Grote Hengstdijkpolder die reeds vóór 1161 was ingepolderd. Daarmee is dit een van de oudste gebieden uit de streek. De Putting is een laaggelegen weidegebied en bestaat uit zeer veel kleine perceeltjes begrensd door kronkelig lopende slootjes en greppeltjes. In vroeger tijden is hier veen uit de ondergrond gestoken wat ten dele het 'hollebollige' karakter van het grasland verklaart. In de zomermaanden is de Putting vooral een gebied voor weidevogels, zoals kievit, grutto en kluut. In de wintermaanden zijn het vooral grote groepen kolganzen, grauwe ganzen en Canadese ganzen die het gebied bezoeken.
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© bert deben – Hengstdijk, 08 augustus 2016
 
 

zondag 25 oktober 2015

Een wandeling langs de Schelde in oktober

 
 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 


© bert deben - October 2015


 

dinsdag 28 juli 2015

Lofoten, Norway - Svolvær + Borg + Henningsvær

 
Lofoten, Norway

 
 
 
 
 
Svolvær 
 
 
 
 
 
 
Borg 
 
 
 
 
Henningsvær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© bert deben - Norway, june 2015